Asked Jun 1st, 2020 1:05 PM 50 0 1
  • 50 0 1
0

Copy File Jar khi deploy

Share
  • 50 0 1

Chào mọi người. Mình có vấn đề mong được chỉ giáo. Mình có file jar add vào project, khi deploy file war thì không add file jar vào. Ai biết config trong file pom hoặc link hướng dẫn cho mình xin với

1 ANSWERS


Answered Jun 4th, 2020 3:48 AM
0

nếu file jar của bạn ở thư viện thì bạn k cần add thủ công làm gì, cấu hình hết ở file pom, rồi clean vs build nó tự add vào thư viện mà

Share