Asked Jun 14th, 2021 6:35 a.m. 98 0 2
  • 98 0 2
+1

Xử lý kq từ ajax

Share
  • 98 0 2

Em nhận được từ ajax 1 json , giờ làm ntn để em chuyển nó về mảng trong php để lấy nó ra ạ ,

2 ANSWERS


Answered Jun 14th, 2021 7:54 a.m.
+1

em dùng json_decode là được https://www.w3schools.com/php/func_json_decode.asp

Share
Jun 14th, 2021 2:44 p.m.

Chuẩn luôn anh

0
| Reply
Share
Answered Jun 17th, 2021 2:21 p.m.
0

Nếu muốn convert 1 json thành mảng PHP thì dùng hàm json_decode(). Tham số đầu tiên là chuỗi json muốn chuyển, tham số thứ 2 phải là true nếu muốn connvert nó ra mảng, nếu ko cấp tham số thứ hoặc set là false thì nó sẽ convert thành 1 object.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.