Asked thg 7 30, 2021 2:37 SA 66 0 1
  • 66 0 1
0

Hỏi về add bank account trong stripe with php laravel

Share
  • 66 0 1

Mọi người cho em xin luồng add bank account trong stripe với ạ Theo em hiểu là: 1) Người dùng nhập thông tin thẻ -> call Api của tripe đc btok_xxxxxxxxxxxx 2) Từ btok_xxxxxxxxx call api của stripe để tạo bank account -> response trả về có ba_xxxxxxxxxxxxxxx. Em đang thắc mắc đoạn số 2) Sao phải truyền lên cus_Jwe0hWscLdFNKo này nữa nhỉ ?

1 ANSWERS


Answered thg 7 30, 2021 2:52 SA
Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
thg 7 30, 2021 3:01 SA

phần tạo card, với tạo customer thì em làm đc rồi. nhưng task mới yêu cầu add bank account em chưa hiểu lắm.

0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
thg 7 30, 2021 3:44 SA

@Plumpboy có phải muốn add bank account thì cần tạo customer trước ko anh. như kiểu add bank account to custmer

+1
| Reply
Share
Avatar tigerwannafly @tigerwannafly
thg 1 29, 2022 4:15 SA
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.