Asked thg 9 11, 6:23 SA 87 1 0
  • 87 1 0
+1

Deploy dự án Nuxtjs lên AWS Amplify hoàn thành nhưng bị page can’t be found khi vào site

Share
  • 87 1 0

Mình đã deploy project Nuxt 3 lên Amplify và báo Deploy successed như vậy. (Không biết tại sao mình không thấy step Verify) image.png

Nhưng mà khi truy cập trung thì bị lỗi page can’t be found giống như dưới: image.png

Có bạn nào biết là mình đã làm sai ở đâu không ạ. Xin cám ơn rất nhìu 😃

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.