Asked Feb 1st, 4:02 a.m. 86 0 0
  • 86 0 0
0

FFmpeg Laravel format Video

Share
  • 86 0 0

hiện tại em có 1 video color transfer function là hlg, em sử dụng ffmpeg và laravel để đổi mã function sang bt709,. Khi em dùng bằng cli thì video chạy rất ổn nhưng khi em format cũng từ hlg sang bt709, hì video nó lại trông rỗ hơn khi mà sử dụng cli, em đang nghĩ theo hướng rằng việc config của Laravel với fmpeg so với việc dùng trực tiếp ffmpeg có config khác nhau, thì mng có cách nào khác không ạ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.