Asked thg 5 23, 2023 8:29 SA 79 0 0
  • 79 0 0
0

Các hạn chế đối với giao diện không phải SDK

Share
  • 79 0 0

Khi mình kiểm tra thì thấy có 1 vài cảnh báo nằm trong danh sách Non-SDK API lists. Trong trường hợp này thì mình phải làm thế nào vậy mọi người.

Mọi người có ai từng làm(ví dụ:thay đổi cách xử lý, bắt exception...)những trường hợp thế này không vậy. Hướng dẫn giúp mình với

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.