Asked Jun 13th, 5:14 AM 28 0 0
  • 28 0 0
0

Làm thế nào để thao tác với many to many to many trong Sequelize

Share
  • 28 0 0

Xin chào mọi người! Em đang sử dụng Sequelize và có 4 table như trên. Thắc mắc thứ nhất: Sau khi dùng Product.create(), có cách nào thao tác với table product_attribute mà không dùng ProductAttribute.create(). Chỉ dùng các phương thức có sẵn trong many to many của sequelize, vd: newProduct.addColors() Thắc mắc thứ 2: Trong table product_color có column quantity, có cách nào để thêm nhiều record kèm quantity khi dùng newProduct.addColors() không nhỉ? bình thường em toàn dùng vòng lặp với newProduct.addColor(id,{throw: {quantity: value }) Cảm ơn mọi người đã đọc, và giải đáp giúp em. Từ ngữ em dùng có thể không đúng mong mọi người góp ý và bỏ qua

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.