Asked Sep 24th, 2021 7:24 a.m. 69 0 1
  • 69 0 1
0

component vuejs

Share
  • 69 0 1

Mình đang muốn làm 1 hàm đệ quy select nhưng vue không nhận, là do thẻ select không nhận component hay do mình làm sai ạ image.png

Avatar quang hải @sven_9x
Sep 24th, 2021 9:18 a.m.

bạn phải dùng v-for ở trong option chứ nhỉ?

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Sep 24th, 2021 11:43 a.m.
Accepted
+1
  1. v-for bạn đặt trong option mới đúng nha (đọc thêm: https://vi.vuejs.org/v2/guide/list.html)
  2. Ở đây mình thấy bạn đặt nhomcon trong thẻ select sẽ không có tác dụng gì. Thẻ select chỉ đi với thẻ option, còn nhomcon là một component bạn viết riêng bằng Vue.
  3. Mính góp ý thêm là bạn nên tìm hiểu thêm về các thuật ngữ như "hàm", "đệ quy", "vòng lặp" để đặt câu hỏi chính xác hơn.
Share
Avatar Lê Hoàng @Hoangdung123
Sep 24th, 2021 1:50 p.m.

mình hiểu rồi, cảm ơn bạn @khangnd

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.