Asked Jun 4th, 2020 3:14 p.m. 1102 0 4
  • 1102 0 4
-1

Gặp lỗi - ENOENT: no such file or directory, open './xxx.json' khi build app electronjs!

Share
  • 1102 0 4

Mình có code một cái app bằng electronjs để upload folder lên aws s3 nhưng khi build ra file .exe bằng electron-packager thì gặp lỗi như trên @@ Trong khi chạy thủ công "npm start" thì k có vấn đề gì ???

<script>
  $(document).ready(function () {
    var AWS = require('aws-sdk');
    AWS.config.loadFromPath('./aws-config.json');
..................

code mình viết như trên khi chạy thì bị lỗi như này ?? có ai từng khắc phục lỗi tương tự chưa ạ @@

Avatar Trần Xuân Thắng @tranxuanthang
Jun 5th, 2020 4:16 a.m.

Có thể là bạn phải bỏ file json ấy vào extraResources, sau đó thay đường dẫn kia thành dẫn đến thư mục extraResources + tên file. Bởi vì bọn electron khi đã package thì hệ thống source được nén vào trong file .ASAR nên mông lung lắm.

0
| Reply
Share

4 ANSWERS


Answered Jun 4th, 2020 4:08 p.m.
+1

Mình gặp lỗi tương tự khi chạy app Nodejs. Lỗi do file của bạn không tồn tại. Bạn kiểm tra lại file aws-config.json có chưa.

Share
Answered Jun 5th, 2020 1:17 a.m.
+1

Mình nghĩ có thể do cái path mà nó không tìm thấy file aws-config.json. Bạn thử sử dụng đường dẫn tuyệt đối xem có được không?

Share
Answered Jun 5th, 2020 2:50 a.m.
+1

do cái tệp aws-config.json của bạn không được đóng gói khi build. Bạn kiểm tra lại cấu hình webpack(nếu sử dụng) hoặc copy cái file aws-config.json vào thư mục build

Share
Answered Jun 5th, 2020 8:59 a.m.
0

tks mấy bác! e fix được rồi!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.