Asked thg 11 24, 2017 2:21 SA 161 0 1
  • 161 0 1
0

Send Mail Laravel not working on FROM

Share
  • 161 0 1

E config các kiểu ở env lẫn config nhưng khi dùng ->from, mail gửi về vẫn bị hiển thị địa chỉ mặc định = MAIL_USERNAME E tìm hiểu đủ kiểu rồi mà vẫn chưa được,bác nào cao tay chỉ giúp e với 😞

1 ANSWERS


Answered thg 11 24, 2017 3:43 SA
Accepted
+3

Vấn đề có thể liên quan đến mail driver bạn đang sử dụng - Gmail SMTP. Explain... https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail/o5hlYNQNxmk

Có lẽ bạn cần thay đổi configuration của tài khoản Gmail bạn đang sử dụng: https://support.google.com/mail/answer/22370

Share
Avatar Huy Hoàng @hoang.hust.bk
thg 11 24, 2017 3:46 SA

Thank bác,e cũng đang thử thằng sendgrid nữa

0
| Reply
Share
thg 11 24, 2017 4:17 SA

@hoang.hust.bk Nếu bạn sử dụng Sendgrid mà muốn dùng mail driver như mấy cái được hỗ trợ sẵn của Laravel thì có thể tham khảo thêm thằng này nhé: https://github.com/s-ichikawa/laravel-sendgrid-driver

0
| Reply
Share
Avatar Huy Hoàng @hoang.hust.bk
thg 11 24, 2017 4:31 SA

thank bác nhé 😃

0
| Reply
Share
Avatar Huy Hoàng @hoang.hust.bk
thg 11 24, 2017 7:56 SA

@Phạm Văn Doanh e theo bác và đã ok,cảm ơn 2 bác 1 lần nữa

0
| Reply
Share
Avatar Mango @vinhnguyen
thg 11 24, 2017 9:05 SA

@hoang.hust.bk 😃 không có gì đâu bác, có gì cứ post lên đây a e cùng tìm hiểu

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.