Asked Nov 28th, 2018 8:35 a.m. 173 0 0
  • 173 0 0
+2

WebRTC Android - iOs

Share
  • 173 0 0

Mình có một bug muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Mình làm ứng dụng video call giữa iOs, Android và web. Hiện tại Android và web (chrome) call ok, web (FireFox) và iOs call ok, nhưng (Android - iOs) và (Chrome-iOs) đang bị lỗi dừng hình, candidate truyền đi sdpMid = audio. Mình tìm hiểu thì nó liên quan đến codec H264 của bên iOs. Rất mong có bạn nào chỉ giúp mình vấn đề này fix như thế nào? Mình xin cảm ơn.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.