Asked Apr 24th, 2018 2:49 a.m. 431 0 1
  • 431 0 1
-3

Hướng dẫn debug App IOS(Swift) trên Xcode9

Share
  • 431 0 1

Chào mọi người hiện tại em đang làm ví điện tử đồng tiền ảo ETH bằng ngôn ngữ Swift trên Xcode9. Em mới học về Swift và dùng Xcode nên còn nhiều cái không biết, cty em hiện tại đang dùng theo code nguồn mở của ví Trust, em đang dựa trên đó để làm theo mà không biết cách debug để biết rõ luồng đi của App, anh chị nào rành có thể chỉ giúp , hiện tại code đã chạy và em đã gõ theo chạy được một vài chức năng.

1 ANSWERS


Answered Apr 26th, 2018 2:23 a.m.
+7

Chào bạn, bạn chịu khó đọc tài liệu của apple để biết cách debug code nhé https://developer.apple.com/library/content/documentation/DeveloperTools/Conceptual/debugging_with_xcode/chapters/quickstart.html

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.