Asked Feb 6th, 8:42 AM 163 0 0
  • 163 0 0
0

Lỗi Khi Deploy PHP Project Lên Centos7

Share
  • 163 0 0

Hi các bác, hôm nay e có deploy 1 con web PHP lên centos7. Nhưng không hiểu sao chạy lên thì nó cứ báo lỗi dạng không thể load được một số modules. Những modules đó e sử dụng namespace và khi use lập tức được load vào bằng autoload.

Project của e phỏng theo cấu trúc của Laravel : https://github.com/zenlykoi/Simple-PHP-Framework

Khi chạy trên window, cả trên local lẫn vps window server đều chạy bình thường, nhưng khi deploy lên centos7 (CLI - SSH) thì bị vậy. Cao nhân nào biết chỉ giúp e với ạ 😢

Tran Duc Thang @thangtd90
Feb 9th, 7:07 AM

Bạn có thể post ảnh log lỗi lên đây được không nhỉ, chứ miêu tả như hiện tại cũng khó tưởng tượng quá (^^;) 😅

0
| Reply
Share