Asked Mar 19th, 2020 5:04 a.m. 76 1 2
  • 76 1 2
0

Click item trong recyclerview

Share
  • 76 1 2

Cho em hỏi lsao để click vào 1 item trên recyclerview A sẽ show dữ liệu dưới recyclerview B trong cùng 1 activity

2 ANSWERS


Answered Mar 20th, 2020 4:16 a.m.
Accepted
+1

click vào recycclerview thì trong viewholder chèn nó vô interface. rồi qua chỗ activity gọi interfaace đó ra. truyền j thì truyền( call api bla bla vô RV 2 như bt)

Share
Mar 20th, 2020 4:14 p.m.

public interface ItemClickListener { void onClick(View view, int position,boolean isLongClick); }

mình có tạo 1 cái interface như này nhưng sang activity gọi đến để chạy thì n kh chạy

0
| Reply
Share
Mar 23rd, 2020 3:11 a.m.

@Sosiii tên rv.onclick()....

0
| Reply
Share
Answered Mar 20th, 2020 9:02 a.m.
+1

có thể sử dụng even Bus hoặc interface để làm cái này nhé bạn

Share
Mar 20th, 2020 4:37 p.m.

public interface ItemClickListener { void onClick(View view, int position,boolean isLongClick); }

mình có tạo 1 cái interface như này nhưng sang activity gọi đến để chạy thì n kh chạy

0
| Reply
Share
Avatar Nam Nguyễn Xuân @nguyennam1763
Mar 23rd, 2020 7:14 a.m.

@Sosiii nếu bạn muốn chạy được interface thì cái interface đấy phải được activity implement và từ activity bạn phải truyền đối tượng interface ấy vào adapter

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.