Asked thg 10 29, 2018 4:41 SA 64 0 0
  • 64 0 0
0

Làm thế nào để lưu một object vào một biến trong apollo server

Share
  • 64 0 0

Chào mọi người, mình đang sử dụng slatejs để làm richtext editor cho blog, nội dung lưu vào một object. Vậy làm sao để lưu object này như một biến mutation trong apollo server, mình tìm các type thì không có object, chỉ có ID, String, Boolean,...

Ngoài ra, mọi người cho hỏi nên lưu object json hay plain text vào mongodb nhỉ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.