Asked Mar 1st, 2:56 PM 103 0 0
  • 103 0 0
0

hỏi về react native lấy dữ liệu từ firebase

Share
  • 103 0 0

xin chào mọi người! Em đang học viết react native. Em có viết 1 bảng user như sau

và sau khi đăng nhập

thì e truyền đc cái email từ login qua bên màn hình main. Bây giờ e muốn lấy email mình truyền qua được so sánh vs email trên firebase để lấy dữ liệu như tên và ảnh để đưa vào

em chỉ biết viết mỗi cách như này để đổ lên flatlist

mong mọi người chỉ em cách viết ạ. Em cảm ơn !!!