Asked Feb 19th, 2019 10:28 a.m. 172 0 1
  • 172 0 1
0

Setup firebase on nuxtjs

Share
  • 172 0 1

Em đang có vấn đề về config nuxtjs với firebase . Bên vuejs em làm bình thường nhưng k biết vì lí do nào khi sang nuxtjs nó báo lỗi seft is not deffine. Em cài firrebase để nhận notify, Ai đa làm qua trường hợp này cho em xin cách cài đặt với ạ

1 ANSWERS


Answered Feb 19th, 2019 4:53 p.m.
0

Bạn đã thử config lại file nuxt.config.js chưa. Bạn có thể thao khảo theo đường dẫn này: https://nuxtjs.org/guide/plugins/#vue-plugins

Share
Feb 19th, 2019 5:07 p.m.

em thử rồi, k đc ạ

0
| Reply
Share
Feb 20th, 2019 3:43 a.m.

@Con Bạn có thể chụp ảnh lỗi của bạn được không.

0
| Reply
Share
Feb 20th, 2019 6:01 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.