Asked Nov 25th, 2017 5:03 p.m. 51 0 0
  • 51 0 0
0

cần pro giúp em!!! truy xuất thông tin CPU,pin, các file trong hệ thống android

Share
  • 51 0 0

chào mọi người!cho em hỏi để truy xuất thông tin CPU,pin,... dung lượng các file trong android thì minh làm ntn?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.