Asked Jan 9th, 4:27 AM 41 0 0
  • 41 0 0
0

Chào mọi người cho em hỏi về cách ghép video trong php mong mọi người giúp đỡ

Share
  • 41 0 0

Chào mọi người cho em hỏi về cách ghép video trong php em có dùng ffmpeg để ghép nhưng toàn bị lỗi không biết php có cách nào khác không mọi người

Đây là thư viên em dùng https://github.com/PHP-FFMpeg/PHP-FFMpeg

Thank mọi người

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jan 11th, 6:12 AM

Bạn có thể chia sẻ thêm log lỗi lên đây được không nhỉ,

Bởi cũng phải xem lỗi bạn đang gặp là gì thì mọi người mới tìm cách hỗ trợ được 😄

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.