Asked Jan 18th, 2019 8:37 AM 88 0 2
  • 88 0 2
+1

Xin hỏi một tí về api node react

Share
  • 88 0 2

moi nguoi cho hoi , lam sao de khi add du lieu tu react dua len nodejs xu li , va khi tra ve thi khong can load lai trang web vay , click button add thi ngay lap tuc dua len node xu li va lap tuc hien thi them thong tin moi vua add . minh dung axios de xu li connect back va front

2 ANSWERS


Answered Jan 18th, 2019 8:41 AM
+4

Mình nghĩ bạn xử lý theo hướng này. Dùng axios gọi lên nodejs api => sever sẽ trả về trạng thái => nếu ok thì bạn truyền dữ liệu vào trong state. React sẽ lắng nghe state đã được thay đổi và tự rerender lại component hiển thị dữ liệu mà không cần load lại trang

Share
huỳnh quý @Hnquy1998
Jan 18th, 2019 7:19 PM

thanks anh nhiều nhé e xử lí thông qua state thành công rồi ❤️

0
| Reply
Share
Answered Jan 21st, 2019 3:10 AM
+1

Giải đáp xong câu hỏi này là master reactjs luôn rồi đó bạn 😄

Share
huỳnh quý @Hnquy1998
Jan 21st, 2019 5:28 AM

Gà mờ a ơi 😃) có ng giúp đơ

0
| Reply
Share
Nguyen Huy Cuong @cuong_nguyen
Jan 21st, 2019 6:42 AM

http request và single page app, vấn đề bạn hỏi xoay quanh 2 khái niệm đó nha, ko riêng gì trong react, vue hay angular cũng như vậy cả 😄

0
| Reply
Share