Asked thg 9 17, 2021 9:39 SA 58 0 2
  • 58 0 2
0

Không thể gọi đến hàm component cha vuejs

Share
  • 58 0 2

Mình có 1 hàm component con và muốn gọi đến component cha nhưng ko truyền được, mình ko biết sai ở đâu, mong mọi người giúp đỡ image.pnghttps://images.viblo.asia/86dfdd4f-15fd-497d-a8ec-cc90702236ee.png![] Ảnh conponent con image.png image.png Ảnh component cha
image.png id đã bắt đc nhưng hello chưa có. mình cảm ơn

2 ANSWERS


Answered thg 9 18, 2021 12:41 CH
0

Sau khi giả lập tương đối giống code của bạn thì $emit vẫn được trigger. Nên có thể suy đoán các xây dựng có thể không gặp vấn đề gì.

Ở tình huống này bạn có thể xem xét lại 1 số vấn đề:

  • Thông báo lỗi fancybox.getInstance kia có thể phải là nguyên nhân không
  • Bạn có thể xoá hết tất cả code để làm đơn giản luồng của component cha và con, có thể nó sẽ hoạt động và lúc đó sẽ tìm ra phần gây lỗi mà mình đã xoá.

https://codesandbox.io/s/modest-waterfall-x1qor?file=/src/components/HelloWorld.vue

Share
Answered thg 9 19, 2021 8:59 SA
0

@kylong mình đã làm lại từng phần cẩn thận và đã chạy thành công, cảm ơn bạn rất nhiều

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.