Asked Jul 10th, 2021 11:03 a.m. 78 0 1
  • 78 0 1
0

Xin giúp về truy xuất 1 ký tự trong chuỗi

Share
  • 78 0 1

Tôi có file tbi.csv như dưới Muốn lấy các loại thiết bị có ký tự "M" tại vị trí 10 trong chuỗi. Tôi dùng đoạn code sau mà không đc. Xin chỉ giúp. Tks!

import pandas as pd lte = pd.readcsv("d:\Data\tbi.csv.csv") ltr = lte['Thiết bị'] ltr = ltr[9:10] lte = lte[ltr=="M"]

Mã tỉnh Thiết bị AGG 4G-LXU506S-AGG AGG UL_TSO059S_AGG AGG UL_CMO087M_AGG AGG 4G-TTO020M-AGG BDG 4G-BCA501M-BDG BDG 4G-TDM513S-BDG BDG 4G-PGI501S-BDG

1 ANSWERS


Answered Jul 10th, 2021 11:14 a.m.
0

Gửi lại: Tôi có file tbi.csv như dưới Muốn lấy các loại thiết bị có ký tự "M" tại vị trí 10 trong chuỗi. Tôi dùng đoạn code sau mà không đc. Xin chỉ giúp. Tks!

image.png import pandas as pd lte = pd.readcsv("d:\Data\tbi.csv.csv") ltr = lte['Thiết bị'] ltr = ltr[9:10] lte = lte[ltr=="M"]

image.png Mã tỉnh Thiết bị AGG 4G-LXU506S-AGG AGG UL_TSO059S_AGG AGG UL_CMO087M_AGG AGG 4G-TTO020M-AGG BDG 4G-BCA501M-BDG BDG 4G-TDM513S-BDG BDG 4G-PGI501S-BDG

Share
Avatar Minh Hiếu @minhhieuuet
Jul 11th, 2021 3:34 p.m.

Screen Shot 2021-07-11 at 22.32.42.png Mình viết đoạn regex, bạn áp dụng thử nhé!

+1
| Reply
Share
Avatar PhuongUyen Le @phuonguyenntc
Jul 12th, 2021 1:26 p.m.
Avatar PhuongUyen Le @phuonguyenntc
Jul 12th, 2021 1:57 p.m.

@minhhieuuet Cảm ơn bạn rất nhiều! Tôi vẫn chưa làm đc ... không biết syntax đúng thế nào

image.png

image.png

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.