Asked Oct 20th, 2022 4:59 a.m. 33 0 0
  • 33 0 0
-2

hỏi templatesobject django

Share
  • 33 0 0

sao mình làm theo hướng dẫn templates object của django trong docs hoài mà vẫn bị lỗi traceback hoài,dù mình thử hoài,nhất là khi import đoạn thứ 2 trong ví dụ vào django mà vẫn bi lỗi,đây là hình ảnh cái thí dụ templates object trong docs nè,ai biết xin chỉ mình ,thank image.png

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.