Asked Nov 9th, 2:25 p.m. 62 0 1
  • 62 0 1
0

Tạo TESTCASE cho thử thách trong Viblo Code

Share
  • 62 0 1

Chào mọi người, em đang định đóng góp 1 thử thách trên Viblo Code nhưng bị vướng ở phần lời giải và testcase.

Ví dụ đề bài của em yêu cầu 2 tham số đầu vào, và 1 kết quả trả về. Trong phần testcase em enter xuống dòng để phân biệt 2 tham số

Còn trong lời giải thì e dùng hàm để thu thập dữ liệu input, về nội dung lời giải thì em chạy thành công ở dưới máy cá nhân, nhưng lên viblo code vẫn báo lỗi, có thể như việc setup tham số đầu vào và nhận tham số trong lời giải của em có vấn đề. Mong mọi người chỉ giáo ạ

1 ANSWERS


Answered Nov 10th, 1:55 a.m.
Accepted
0
  • Bạn vào phần helps để xem ví dụ nhé.
  • Còn về phần testcase bạn vào đây để xem yêu cầu file testcase nhé.
Share
Nov 10th, 2:52 a.m.

cảm ơn bạn, do lời giải mình dùng ARGF.read nó ko lấy được param input á, mình đổi lại gets.chomp oki nè

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.