Asked Nov 25th, 2020 7:14 AM 146 0 2
  • 146 0 2
+1

Cho mình hỏi về API

Share
  • 146 0 2

mình có viết API trên tên miền phụ bằng nodejs. Trong phần backend mình đã thêm CORS nhưng khi mình gọi API (chủ yếu lệnh POST) có lúc gọi bình thường, có lúc bị lỗi CORS là sao vậy ah. Mình dùng MySQL

2 ANSWERS


Answered Nov 26th, 2020 6:47 AM
0

Bạn có thể update lại câu hỏi với những đoạn code mình họa, hoặc đoạn log tương ứng, thì người trả lời sẽ có dữ liệu trả lời tốt hơn nhé. Chứ nói chung chung thế này thì khó quá 😃

Share
Answered Nov 27th, 2020 8:26 AM
0

Mình có sử dụng express để viết API cho app node.js. Khai báo cors và chưa thấy gặp lỗi ✌️

var cors = require('cors')
const app = express();
app.use(cors());
Share