Asked Dec 11th, 2019 2:13 AM 206 0 2
  • 206 0 2
+2

Hỏi về con trỏ HEAD trong git

Share
  • 206 0 2

Các bác làm rõ cho e về con trỏ HEAD trong git với ạ, có phải là nó xác định cho chúng ta biết đang ở chính xác commit và branch nào phải k ạ vậy thì nó nằm trong Working directory, staging area hay repository ạ, 1 số tài liệu e thấy người ta nói về Index vậy index có phải vùng staging area k

2 ANSWERS


Answered Dec 28th, 2019 2:18 PM
Accepted
+1

HEAD cũng định nghĩa là branch hiện tại của bạn ví dụ:

   git push origin HEAD
Share
Answered Dec 11th, 2019 2:17 AM
+7

Hiểu 1 cách đơn giản thì con trỏ HEAD cho phép bạn xác định vị trí của commit cuối cùng hay commit mới nhất, thế thôi

Xảy ra cả với trường hợp khi bạn xóa bớt đi commit hoặc pull về, HEAD luôn là commit cuối cùng.

Mỗi một branch có một con trỏ HEAD khác nhau vì số lượng commit của mỗi branch là khác nhau, nhưng vẫn theo nguyên lý trên, HEAD luôn là commit cuối cùng

Tất nhiên là bạn có thể di chuyển nó, còn di chuyển như nào thì bạn đoán xem

Share