Asked Sep 30th, 7:07 AM 31 0 0
 • 31 0 0
0

Theo dõi folder có thay đổi trong winxp, win 7 và chuyển dữ liệu lên server qua API

Share
 • 31 0 0

Hi anh chị,

Anh chị cho em hỏi về cách theo dõi folder trên win xp, win 7 để lấy dữ liệu đẩy lên server. Em đang làm case xử lý đẩy dữ liệu lên server, hiện em dùng nodejs rồi builde sang c++ qua electronjs, nhưng khi đóng gói sang máy client không cho phép chạy phần mềm được đóng gói (ở máy dev em dùng win 10 đã test và chạy được)

Trong source em thể hiện code sơ lược như này:

const chokidar = require('chokidar');
const axios = require('axios');

var fs = require('fs');

function getValueByKey(text, key) {
  var regex = new RegExp("^" + key + "=(.*)$", "m");
  var match = regex.exec(text);
  console.log('ok');
  if (match)
    return match[1];
  else
    return null;
}

// One-liner for current directory
chokidar.watch('./data').on('all', (event, path) => {
  console.log(event, path);
  fs.readFile(path, 'utf8', function(err, data) {
    let id = getValueByKey(data, 'ID');

    axios.get('http://dev-local.com', {
        params: {
          id: id
        }
      })
      .then(function(response) {
        console.log(response);
      })
      .catch(function(error) {
        console.log(error);
      });
  });
});

Mn cho em xin ý kiến về case này với.

Em cảm ơn mn.