Asked Feb 26th, 2018 9:56 a.m. 164 0 1
  • 164 0 1
0

Lỗi khi chạy https với docker trên môi trường local

Share
  • 164 0 1

Chào mọi người.

Mình có đang dùng docker để chạy 1 số site php trên local, cụ thể là window 10. Khi chạy giả lập http thì vẫn chạy bình thường, nhưng khi https thì không được, chrome báo ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR. Đã mở port 443.

Mong mọi người giúp đỡ.

1 ANSWERS


Answered Feb 27th, 2018 12:41 a.m.
0

Để chạy HTTPS thì bạn cần có SSL Certificate, bạn đã tạo nó và config đầy đủ các thiết lập về SSL chưa?

Docker image của bạn dùng web server là gì, apache hay nginx? và bạn đã config web server như thế nào?

Mong bạn có thể gửi thêm thông tin để mọi người giúp đỡ 😃

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.