Asked Apr 1st, 2020 6:22 a.m. 95 0 1
 • 95 0 1
+1

Mong mọi người giúp đỡ về việc sử dụng guard và provider trong Laravel

Share
 • 95 0 1

Hệ thống của em trc giờ đang dùng Authentication của Laravel. Và hiện tại e muốn tích hợp thêm Auth0 (là một platform hỗ trợ vấn đề login) Tuy nhiên guide hướng dẫn của Auth0 https://auth0.com/docs/quickstart/webapp/laravel/01-login
Thì cần phải update auth.php's provider của laravel
Từ

'users' => [
      'driver' => 'eloquent',
      'model' => App\User::class,
]

Thành

'users' => [
      'driver' => 'auth0'
]

Để cho Auth0 sử dụng. Cơ mà như thế ko ổn, vì chức năng cũ đang dùng nó.
E đã thử vài cách như khai báo thêm guard và provide Mà chưa biết nên override nó ở đâu cho nó OK.

'users' => [
  'driver' => 'eloquent',
  'model' => App\User::class,
]
'auth0' => [
  'driver' => 'auth0'
]

E đã thử $override lại nó ở Controller mà ko đc

class Auth0IndexController extends Controller
{
  protected $guard = 'auth0web';

Rất mong nhận đc sự support của mọi người ạ!

1 ANSWERS


Answered Apr 1st, 2020 2:34 p.m.
Share
Avatar morikun @thanhnguyen
Apr 1st, 2020 2:59 p.m.

@Plumpboy Phần custom này mình chỉ thấy nó lưu lại thông tin user
chứ có thấy nó custom lại phần guard đâu bạn nhỉ.
Bạn có hiểu câu hỏi của mình không? hay do mình chưa hiểu ý của bạn nhỉ 😄

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.