Asked Apr 12th, 2021 7:35 a.m. 127 0 1
  • 127 0 1
0

[Laravel] Subdomain trong laravel

Share
  • 127 0 1

Hiện tại e đang làm api cho subdomain trong dự án laravel. Nhưng khi e code như bên dưới thì chỉ lấy được thông tin User khi url là subdomain còn dùng domain thì báo lỗi ạ.

Route::domain('{subdomain}.'.env('APP_URL'))->group(function(){
    Route::middleware('auth:sanctum')->get('/getUser', [UserController::class, 'getUser']);
});

1 ANSWERS


Answered Apr 13th, 2021 4:35 a.m.
Accepted
+3

bên trên nó chỉ ăn vào subdomain của e, còn root domain thì báo lỗi.

Cách fix là e tạo riêng route cho root domain, nhớ để nó xuống bên dưới cái subdomain kia của e thì sẽ dc

Share
Avatar Thành Long Ứng @ungthanhlong251198
Apr 14th, 2021 1:28 a.m.

e cảm ơn ạ

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.