Asked Jul 21st, 2021 3:07 p.m. 51 0 1
  • 51 0 1
0

Làm menu mobile giống thư viện "mmenu" bằng jquery

Share
  • 51 0 1

Em chào mn, hiện tại em đang muốn làm menu mobile dạng giống thư viện này bằng jquery, mọi người có ví dụ, ý tưởng nào thì cho em xin tham khảo với ạ. Em cám ơn. Đây là đường dẫn của thư viện ạ: https://mmenujs.com/

1 ANSWERS


Answered Jul 22nd, 2021 10:27 a.m.
0

Thay vì bỏ thời gian để làm lại một thư viên y chang chi bằng bạn đọc và nghiên cứu kỹ cách sử dụng nó rồi tạo một wrapper bằng jQuery để sử dụng lại nó thôi 🙂

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.