Asked thg 6 25, 2020 8:55 SA 272 0 3
  • 272 0 3
0

Giúp đỡ gộp 2 câu query

Share
  • 272 0 3

Chào các bạn

Các bạn giúp đỡ mình trường hợp này với

Mình có 4 table như sau:

cart{id, detail...} cart_item(id, id_cart,id_product,detail...) product(id, detail...) X(id, id_product, detai....l)

**Mình muốn query lấy ra Danh sách sản phẩm theo cart.id

Và bổ sung vào đó 1 cột chứa các record từ X theo idproduct(dưới dạng json hay gì cũng dc)

Bình thường mình sẽ query câu In đậm, sau đó sẽ query thêm 1 câu in nghiêng từ product.id đã lấy được.

Bây giờ có cách nào gộp 2 câu này vào được không ?

3 ANSWERS


Answered thg 6 26, 2020 2:41 SA
0

mình không học tốt SQL lắm cơ mà dùng Join bảng là kiến thức căn bản mà :3

Share
Avatar Lê Tuấn Anh @tuananhbfs
thg 6 27, 2020 3:32 SA

chắc bạn chưa hiểu câu hỏi của mình rồi

0
| Reply
Share
Avatar ngao @ngao
thg 7 2, 2020 4:29 SA

Về cơ bản bạn kia nói đúng rồi. đấy chỉ là câu qurey cơ bản thôi mà. SELECT P., X. FROM product P WHERE P.id IN (SELECT ci.id_product FROM cart_item ci WHERE ci.id_cart = ? ) RIGHT JOIN X ON id_product = P.ID

0
| Reply
Share
Answered thg 6 26, 2020 2:49 SA
0

Select * from table cart_item where id_cart="(?)" left join X ON car_item.id_product = x.id_product;

Share
Answered thg 6 27, 2020 4:20 CH
0

nghe bạn nói sao giống cái FOR XML PATH ('') thế nhỉ. Kết quả sẽ đại loại cart.id, product.name, product.jsonResult([productname, productid, productQty],[...]...) chẳng hạn 😮 https://stackoverflow.com/questions/31211506/how-stuff-and-for-xml-path-work-in-sql-server hy vọng đúng ý bạn, thử xem này nhé ^_^

Share
Avatar Hoàng @hoangnvz92
thg 7 1, 2020 4:36 SA

xem thử PostgreSQL STRING_AGG()

0
| Reply
Share
Avatar Dragunio @kdragon113
thg 7 2, 2020 12:19 CH

@hoangnvz92 bạn cho mình hỏi xíu, cái string_AGG hình như nó đc hỗ trợ cho phiên bản sql 2012 trở đi dúng hok nhỉ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.