Asked Dec 27th, 2020 4:48 PM 162 0 2
  • 162 0 2
0

Hỏi về dynamic Breadcrumbs in Nuxt.js

Share
  • 162 0 2

cho mình hỏi là mình muốn tạo breadcrumb dynamic từ slug như hình là: csgo trong nuxtjs. Mình thấy trong nuxt ở file router.js nó đang build ra name là tin-tuc-slug. Vậy làm thế nào để tạo được breadcrumb với tên tương ứng với slug như hình nhỉ?

2 ANSWERS


Answered Dec 29th, 2020 3:18 AM
Accepted
0

Chỗ này bạn đang hơi bị nhầm rồi, phần breadcrumb không xử lý ở trong route như vậy, phần này bạn xử lý trên view, trong view bạn có thể gán title của page vào phần breadcrumb luôn

Share
Avatar quang hải @sven_9x
Dec 29th, 2020 8:32 AM

@hongquanfit Vậy làm sao lấy tên theo slug được nhỉ b?

0
| Reply
Share
Avatar quang hải @sven_9x
Dec 29th, 2020 8:33 AM

ví dụ như CS: GO đó.

0
| Reply
Share
Dec 29th, 2020 10:16 AM

@sven_9x bạn chú ý đến title của page đó bạn, title này bạn phải lưu ở đâu đó ví dụ như database chẳng hạn

Hoặc bạn có thể xử lý một chút với slug bằng cách dùng JS get slug xuống, bỏ các dấu - rồi chuyển về dạng uppercase

0
| Reply
Share
Answered Dec 31st, 2020 8:33 AM
0

nếu như ý của bạn là muốn lấy "tin-tuc/csgo" thì có thể dùng cái này "context.route.params.slug"

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.