Asked Jun 1st, 2023 2:14 a.m. 122 0 2
  • 122 0 2
0

Sắp xếp tiếng việt có dấu dùng DataTables js

Share
  • 122 0 2

Chào mọi người mình đang dùng DataTable js để tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu cho table. Nhưng nó chỉ chạy đúng với tiếng anh còn tiếng việt thì bị sai. Minhf mò mẫm mãi vẫn chưa khắc phục được. Mong mọi người giúp đỡ.

2 ANSWERS


Answered Jun 1st, 2023 3:23 a.m.
0

Chuyển sang sort data server side, sql thì chọn collation đúng, ví dụ utfmb4_general_ci cần cả search ngon thì elastic search

Share
Answered Jun 9th, 2023 6:18 a.m.
0

DB bạn mã hóa chuẩn nào? muốn tìm kiếm được tiếng việt thì DB phải hỗ trợ chuẩn mã hóa UTF8, thường sẽ là utfmb4_general_ci.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.