Asked Jan 22nd, 8:10 a.m. 75 0 0
  • 75 0 0
-4

hỏi tạo database trong render.com

Share
  • 75 0 0

mọi người cho mình hỏi mình tạ database trong render.com để cài web như vậy đúng hay sai,sao mình tạo hoài mà không cài web được image.png

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.