Asked Jul 11th, 2021 1:34 p.m. 67 0 1
  • 67 0 1
0

Hỏi về react với api json server

Share
  • 67 0 1

Chào mọi người như tiêu đề hiện tại mình có viết 1 api trên json-server mình có vấn đề muốn hỏi là mình có một list mà muốn phân trang, vấn đề là trong api mình cũng hỗ trợ get trang dựa vào page và limit mình muốn hỏi là giờ mình nên phân trang theo api hay lấy nguyên 1 đống data rồi tự phân trang ạ Nhưng nếu theo y thứ nhất: Mình dùng context api mới vào mình dispatch acition LOAD_DATA effect load page=1&limit=10 nhưng khi chuyển trang thì mình cho lại dispacth action PAGE_CHANGE giờ mình muốn mỗi lần chuyển trang thì dispatch action LOAD_DATA mà k cần thêm action PAGE_CHANGE nhưng mình không biết viết như thế nào Mình biết là muốn effect re-render thì mình phải để dependances là [change]

Mình mới học react với api

1 ANSWERS


Answered Jul 11th, 2021 5:43 p.m.
Accepted
+2
  1. Nên (phải) phân trang theo api nhé, chứ lấy hết dữ liệu rồi phân trang trên frontend không ổn tí nào. lấy hết như thế sẽ tốn băng thông, tăng thời gian lấy dữ liệu của server, rất dễ sập server
  2. Bạn có thể truyền page id vào action LOAD_DATA, page 2 thì skip 10, page 5 thì skip 40
Share
Avatar HungHocHoi @HungSmeb
Jul 12th, 2021 3:35 a.m.

vâng ạ cảm ơn anh !!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.