Asked Sep 27th, 2021 2:48 AM 134 0 3
  • 134 0 3
0

Làm Table Có Cột Không Bằng Nhau

Share
  • 134 0 3

Ai Làm Giúp Em Cái Bảng Như Này Bằng HTML Và CSS Với Ạ

Avatar Khang @khangnd
Sep 27th, 2021 3:05 AM

Bạn đã thử những cách gì rồi? Câu hỏi này khá cơ bản nên thường ít có ai sẽ trả lời cho bạn nếu chưa thấy được bạn đã cố gắng ntn.

+1
| Reply
Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Sep 27th, 2021 6:24 PM

@khangnd mình cũng thử khá nhiều rồi nhưng mình ko biết trồng hai cột lên nhau mà trc nó là 1 cột

0
| Reply
Share
Sep 29th, 2021 8:41 AM

3 ANSWERS


Answered Sep 27th, 2021 3:20 AM
Accepted
+1

Bạn có thể tham khảo ở đây nhé, còn về độ rộng của các cột bạn có thể thêm css cho nó.

Share
Answered Sep 29th, 2021 2:13 AM
0

Để gộp 2 cột thì bạn sử dụng thuộc tính colspan=<số_cột> cho tag <td> giống như dưới đây:

        <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
 		<thead>
 			<tr>
 			<th >Tiêu đề cột 1 hàng 1</th>
 				<th>Tiêu đề cột 2 hàng 1</th>
 			</tr>
 		</thead>
 		<tbody>
 			<tr>
 				<td colspan="2">Phần thân cột 1 hàng 2</td>
 			</tr>
 			<tr>
 				<td>Phần thân cột 1 hàng 3</td>
 				<td>Phần thân cột 2 hàng 3</td>
 			</tr>
 		</tbody>
 	</table>

Kết quả bạn sẽ thấy như thầy này: image.png

Để gộp 2 hàng thì bạn sử dụng thuộc tính rowspan=<số_hàng> cho tag <td> giống như dưới đây:

        <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
 		<thead>
 			<tr>
 				<th >Tiêu đề cột 1 hàng 1</th>
 				<th>Tiêu đề cột 2 hàng 1</th>
 			</tr>
 		</thead>
 		<tbody>
 			<tr>
 				<td rowspan="2">Phần thân cột 1 hàng 2</td>
 				<td>Phần thân cột 2 hàng 2</td>
 			</tr>
 			<tr>
 				<td>Phần thân cột 2 hàng 3</td>
 			</tr>
 		</tbody>
 	</table>

Kết quả bạn sẽ thấy như này: image.png

Mình nghĩ đây là 2 vấn đề trong câu hỏi của bạn, chứ bảng này to quá bạn tự tạo nha =)))

Tham khảo: https://toidicode.com/

Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Sep 29th, 2021 11:22 AM

cảm ơn bạn nhưng mình có rồi =(

0
| Reply
Share
Answered Sep 29th, 2021 8:42 AM
Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Sep 29th, 2021 11:21 AM

xin lỗi bạn mình có rồi =(

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.