Asked May 15th, 5:27 PM 66 0 1
  • 66 0 1
+1

đếm ngược, coundown timer, get current date

Share
  • 66 0 1

cái đếm ngược này làm thế nào vậy các bn. mình đang dùng reactjs!

Avatar Khang @khangnd
May 17th, 2:42 AM

Thường những câu hỏi như này sẽ khó có người giải đáp bạn nhé. Bạn nên cố gắng tìm cách giải quyết trước, nếu trong quá trình suy nghĩ hoặc làm mà bị vướng ở đâu đó thì mới nên đặt câu hỏi (kèm code càng tốt). Mình vừa rèn luyện được bản thân mà người giải đáp cũng không mất thời gian.

0
| Reply
Share
Avatar tapcode @tapcode
May 17th, 1:59 PM

tks bn, mình sẽ rút kinh nghiêm

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered May 27th, 6:16 AM
Accepted
0

Get current date thì: const currentDate = new Date()

Countdown timer bạn tham khảo thử: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/react-countdown-timer-react-hooks

Share
Avatar tapcode @tapcode
May 27th, 7:29 AM

tks bn nha

0
| Reply
Share
May 29th, 2:48 AM

@tapcode ok bạn =))

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.