Asked Jun 13th, 4:35 PM 108 0 0
 • 108 0 0
0

[Laravel] Nhờ các bác giúp em code show thông tin chuyến bay với ạ :((

Share
 • 108 0 0
public function showBookingPage(Request $request)
  {
    $startCity = $this->cityModel->find($request->flight_from);
    $arriveCity = $this->cityModel->find($request->flight_to);
    $startDate = $request->date_from;
    $arriveDate = $request->date_to;
    $totalPassenger = $request->adult + $request->children + $request->infant;
    $flights = $this->flightModel
    ->join('airport', 'airport.city_ID', '=', $startCity->id)
    ->where('start_airport_ID', '=', $startCity->$this->airportModel->id)
    ->get();

    return view('client.home.booking')->with([
      'startCity' => $startCity,
      'arriveCity' => $arriveCity,
      'startDate' => $startDate,
      'arriveDate' => $arriveDate,
      'totalPassenger' => $totalPassenger,
      'flights' => $flights,
    ]);
  }

Em đang muốn show list các chuyến bay có start_airport_id (trong model flight) = airport_id (trong model airport) mà airport có city_id = $startCity

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jun 15th, 1:01 PM

Theo mình hiểu thì bạn đang có các Model là Flight (có thông tin start_airport_id), Airport (có city_id) đúng không nhỉ?

Tức là City thì quan hệ với AirporthasMany, và Airport thì có quan hệ với FlighthasMany

Với câu hỏi của bạn thì mình hiểu là muốn tìm các chuyến bay mà xuất phát từ một trong các sân bay nằm trong thành phố $startCity 🤔 Không biết có phải như vậy không?

0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Trung Kien @trungkien4723
Jun 18th, 3:38 AM

@thangtd90 Cảm ơn bác, em tìm ra được cách giải quyết rồi 😃

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.