Asked thg 8 1, 2021 12:59 CH 34 0 0
  • 34 0 0
0

predict của yolo

Share
  • 34 0 0

Em chào mọi người, em có một chút thắc mắc về yolov3 mong mọi người giải đáp giúp ạ. Em đọc trong code thì lúc mình target dữ liệu cho quá trình trainning thì mình sẽ tính iou giữa anchors box vs gtbox thì iou giữa anchors vs gt nào là max thì anchors đó sẽ chịu trách nhiệm dự đoán boundingbox nhưng những anchors có iou vs gtbox ko phải lớn nhất nhưng lớn hơn ngưỡng là 0.5 lại đk bỏ qua và ko đk sử dụng trong quá trình trainning thì e thắc mắc là nó ko đk dùng trong quá trainnig thì khi predict nhỡ điểm confident của nó lớn thì thuật toán nms nó xử lý nhầm thì thế nào ạ. E ko phải dân chuyên nên có j sai sót mong mọi người chỉ bảo.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.