Asked Jul 29th, 10:25 AM 48 0 0
  • 48 0 0
0

Vấn đề với Laravel Mix nhờ anh em giúp

Share
  • 48 0 0

Hi all,

Mình đang làm quen với Laravel Mix sau khi cài đặt vào Laravel v/v... thì cơ bản trong hệ thống có các file như: app.js, app.scsswebpack.mix.js thì như sau:

mix.js('resources/js/app.js', 'public/js') .sass('resources/sass/app.scss', 'public/css');

Trong quá trình làm việc mình có một số file CSS/JS của mình nên muốn thêm vào thì mình có làm thử 02 cách như sau:

  1. import vào file app.
  2. Hoặc thêm dòng vào file webpack.mix.js.

rùi chạy: npm run prod/watch... để complie ra.

Nhưng mà vấn đề là khi mình thêm một số thứ vào Laravel như là React hoặc Vue thì sau khi chạy lệnh để thêm mấy thứ này vào thì file webpack hoặc file app nó bị viết lại (mất hết mấy dòng khác của mình) theo cái mà mình mới cài vào, điển hình như React:

mix.react('resources/js/app.js', 'public/js') .sass('resources/sass/app.scss', 'public/css');

Bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình cái vấn đề này nhé, có search GG tìm hiểu rùi mà chưa có ra.

Thanks.

Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Jul 29th, 1:55 PM

bạn viết hơi khó hiểu, mình đang ko hiểu là file resources/js/app.js bị viết lại là ntn, bạn ko sửa file đó ls nó tự viết lại đc.

or ý bạn là file public/js/app.js ??

0
| Reply
Share
Avatar Jake Long @longhiryu
Jul 30th, 12:54 AM

à ý là như thế này: File webpack của mình hiện tại đang như thế này lúc mới cài Laravel mix: mix.js('resources/js/app.js', 'public/js') .sass('resources/sass/app.scss', 'public/css');

xong mình có thêm một số file CSS của mình vào đây để complie: mix.js('resources/js/app.js', 'public/js') .sass('resources/sass/app.scss', 'public/css') .sass('resources/sass/my.scss', 'public/css');

rùi khi mình cài React chẳng hạn, thì hệ thống nó chạy để cài React vào hệ thống của mình nó viết lại file Webpack như vầy: mix.react('resources/js/app.js', 'public/js') .sass('resources/sass/app.scss', 'public/css');

nghe ra có vẻ hơi vô lý nhưng mình bị 02 lần rùi, một lần cài Vue và một lần cài React.

-1
| Reply
Share
Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Jul 30th, 8:50 AM

@longhiryu chắc đây là những hàm build sẵn của larave mix cho phép user dùng react or vue or angular or xxx.

với mỗi project chỉ nên dùng 1 FE framework thôi nên việc setup dùng framework nào hãy làm ngay từ ban đầu.

Việc bạn đổi qua lại sẽ khiến việc setup này bị làm lại từ đầu nên file của bạn sẽ bị đổi.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.