Asked thg 1 9, 2021 8:28 SA 83 0 0
  • 83 0 0
0

Xin hướng dẫn em cách sử dụng Python để extract data

Share
  • 83 0 0

Hi Anh/Chi,

Em có

  1. file extract.py này https://github.com/facebookresearch/LASER/blob/master/tasks/WikiMatrix/extract.py
  2. và code này:
python3 extract.py \
  --tsv WikiMatrix.an-ca.tsv.gz \
  --bitext WikiMatrix.an-ca.txt \
  --src-lang an --trg-lang ca \
  --threshold 1.04
  1. file dữ liệu cần trích https://dl.fbaipublicfiles.com/laser/WikiMatrix/v1/WikiMatrix.an-ca.tsv.gz

Em đã download phần mềm Python trên window nhưng em chưa biết gì về Python hết ạ và ko biết làm sao để chạy file kia để extract đc dữ liệu.

Nhờ Anh/Chị hướng dẫn em với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.