Asked Aug 17th, 2020 8:14 a.m. 179 0 2
  • 179 0 2
+1

Xin hỏi hiệu ứng ở trang web

Share
  • 179 0 2

Nhờ các bác giúp ddwox hiệu ứng scroll ở trang web này, hiệu ứng khi cuộn chuột các hiệu ứng xung quanh di chuyển. Nó ở phần Awesome Features. Cảm ơn các bác giúp đỡ. https://preview.themeforest.net/item/motodeal-car-dealer-classfied-wordpress-theme/full_screen_preview/27679693?_ga=2.42338917.1380539160.1597133113-1440441255.1595918696

2 ANSWERS


Answered Aug 17th, 2020 8:18 a.m.
+2

theo mình thì bạn sẽ bắt sự kiện scroll xuống hoặc lên, rồi cứ translate mấy cái image đó theo mỗi lẫn scroll

Mình cũng tìm được cái demo này: http://thenewcode.com/279/Rotate-Elements-on-Scroll-with-JavaScript

keyword mình search: scroll and rotate div

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Aug 24th, 2020 2:09 a.m.

Cảm ơn bác

0
| Reply
Share
Answered Aug 17th, 2020 8:23 a.m.
+2

có rất nhiều thư viện hỗ trợ việc này, tôi thì thường hay dùng wow.js

còn như trang mẫu của bạn thì nó dùng aos

còn nếu bạn muốn tự viết thì bắt sự kiện cuộn màn hình, khi vị trí hiện tại lớn hơn hoặc bằng vị trí của element thì thêm class animation vào

code js check màn hình thì tối còn nhớ tôi post lên cho :v

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Aug 24th, 2020 2:09 a.m.

Cảm ơn bro

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.