Asked thg 9 26, 2017 5:46 CH 637 0 2
  • 637 0 2
0

How to register application for app key, secret etc, taobao, 1688.con

Share
  • 637 0 2

Mọi người có ai từng có kinh nghiệm tạo api của taobao, 1688.com thì làm sao mình tạo đc appkey và 1 số code khác vay mọi người ai có hướng dẫn cho mình xin với và xin hậu ta bạn. Thanks mọi người đang làm đồ án đó mà bí cái vụ này quá.

2 ANSWERS


Answered thg 9 27, 2017 9:33 SA
0

Mình cũng chưa từng làm việc với taobao bao giờ, nhưng tìm hiểu qua hướng dẫn tại đây thì có vẻ là đầu tiên bạn cần tạo tài khoản ở trang http://open.taobao.com/ , sau đó cần verify tài khoản bằng thẻ căn cước ở Trung Quốc thông qua AliPay.

Sau khi verify được tài khoản thì bạn chỉ cần login, tạo app thì sẽ có thể thấy được API key cũng như download được SDK.

Sorry vào trang http://open.taobao.com/ nhìn toàn tiếng Trung không hiểu gì cả nên mình cũng không check được gì 😂

Share
Answered thg 7 2, 7:26 SA
0

You can add WeChat: 19970108018, QQ mailbox: 1597063760@qq.com.skype: 19970108018, and get the Taobao and 1688 API interfaces you need

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.