Asked Sep 12th, 2019 5:01 a.m. 191 0 4
  • 191 0 4
0

Tự động thêm text khi chạy

Share
  • 191 0 4

Khi chạy php artisan serve thì hiện ngay : login khi chạy project thì 'logi' hiển thị ở mọi nơi a,ngay cả kết quả trả về của ajax(như ảnh ạ) Bác nào biết cách fix chỉ em với

4 ANSWERS


Answered Sep 12th, 2019 5:14 a.m.
Accepted
0

Bạn check trong file master blade xem có viết thừa chữ logi ở đâu không. Như này là bạn đang in thừa biến ở đâu đó rồi

Share
Sep 12th, 2019 5:24 a.m.

k có b ơi.nó có ở mọi nơi.sau khi chạy php artisan serve thi nó có ngay trong terminal1.PNG

0
| Reply
Share
Sep 12th, 2019 6:02 a.m.

@nhatlam97 bạn thử gõ git status xem có phải bạn đã vô tình thêm nó vào đâu đó không. Nếu git status không ra thì bạn thử xóa cái folder vendors đi rồi chạy composer install lại xem

0
| Reply
Share
Answered Sep 12th, 2019 5:02 a.m.
0

2.PNG 'logi' có ở cả view cả trong ajax

Share
Answered Sep 12th, 2019 5:54 a.m.
0

Bạn vào vendor, check trong file autoload.php xem ở đầu file có không

Share
Answered Sep 14th, 2019 2:38 a.m.
0

Nếu ở đâu cũng thấy thì nó sẽ nằm trong các file config

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.