Asked thg 10 2, 2018 1:17 CH 165 0 1
  • 165 0 1
+1

Cách để cancel push notification

Share
  • 165 0 1

Chào mọi người, mình đang làm ứng dụng có xữ lý push notification về 3 nền tảng là web, ios và android. Mình đang dùng firebase fcm để push. Khi có một event xãy ra thì mình sẽ lấy các device token tương ứng với các nền tảng để push về, nhưng vấn đề mình gặp phải là nếu trên cùng một account có sữ dụng cả 2 nền tảng là android và web thì khi mình push về cả 2, nếu người dùng đó login vào tài khoản web và nhận được push notification và họ đã xem. Sau một thời gian họ lại login tài khoản đó với android thì vẫn nhận được thông báo notification (vì mình push cho cả 2 nền tảng). Mọi người cho mình hỏi là có cách nào hủy push notification được không, nếu push notification cùng nội dung cho cùng một user trên 2 nền tảng khác nhau thì nếu nền tảng này nhận được thì nền tảng còn lại bị hủy đi, cảm ơn mọi người đã đọc

1 ANSWERS


Answered thg 10 4, 2018 2:47 SA
0

Theo mình nghĩ là bạn sẽ không thể cancel được push notification đâu, một khi đã gửi đi rồi 😄 (bạn thậm chí còn không biết được push notification có gửi đi thành công hay không cơ :v)

Tuy nhiên, với trường hợp của bạn đang gặp

nếu người dùng đó login vào tài khoản web và nhận được push notification và họ đã xem. Sau một thời gian họ lại login tài khoản đó với android thì vẫn nhận được thông báo notification (vì mình push cho cả 2 nền tảng)

thì người ta thường chỉ có thể xử lý như sau:

  • Có một table lưu nội dung các notifications gửi đến cho người dùng, đồng thời, có trạng thái của notification đó, xem là đã được đọc hay chưa.
  • Mỗi khi user mở ra và đọc notification, update trạng thái của nó trong database, từ unread => read
  • Khi người dùng mở web hay ứng dụng, có icon hiển thị số lượng unread notifications, và số lượng này được cập nhật từ phía server khi người dùng mở app hay web

Khi đó thì nếu người dùng mở web, và đọc notifications trước, thì lượng unread notifications sẽ về 0. Trên điện thoại, bạn vẫn sẽ thấy có push notification báo về, ở trên thanh status bar, hay ngoài màn hình khoá (bởi nó được gửi đi từ trước, và không thể bị xoá bỏ nữa), tuy nhiên khi mở app ra, thì ở icon notifications sẽ báo là không có notification mới, chắc cũng giải quyết được phần nào 😂

Share
Avatar Van Hung @vhung
thg 10 7, 2018 4:05 SA

Cảm ơn câu trả lời của bạn, mình cũng đã làm giống với suggest của bạn. Nhưng người dùng vẫn complaint kiểu "sao thông báo tôi đọc trên web hết rồi mà tối mở app ra nó bắn liên tục vậy, mở ra thì ko có gì" 😄 thốn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.