Asked Mar 26th, 2019 5:34 a.m. 1883 0 2
 • 1883 0 2
+1

Hỏi về cách xét vị trí tương đối của 2 đường tròn bằng js

Share
 • 1883 0 2

E đang làm 1 đề bài xét vị trí tương đối của 2 đường tròn bằng js, có nghĩ ra cách là xét OO' = R + r thì là 2 đường tròn giao nhau.... mà viết vào code e k biết viết sao, đề bài cụ thể như sau ạ :

  1. Tạo module circle.js export 1 constructor function tên là Circle
  1. Circle có 3 property là x, y, radius (toạ độ x, y và bán kính)
  1. Circle có 1 method là isOverlapped (overlap là chồng lấn, đè lên nhau), trả về -1 nếu 2 hình tròn này đè lên nhau, trả về 1 nếu 2 hình tròn không đụng nhau, trả về 0 nếu 2 hình tròn tiếp xúc nhau.
  1. Test thử và code e viết được 1 tí ở link này :https://repl.it/@Cao_Xuan_SangXu/GrippingAllTabs

Phần ý 1 e chưa làm vì đang muốn viết thử vào 1 file xem có chạy được rồi mới tách ra file circle sau :3 mọi người giúp e với ạ, e cảm ơn

2 ANSWERS


Answered Mar 26th, 2019 5:43 a.m.
Accepted
+8

Bài toán này anh nghĩ em có thể giải quyết như sau:

 • Tính khoảng cách giữa tâm 2 đường tròn

d=(x1x2)2+(y1y2)2d = \sqrt{{(x_{1} - x_{2})}^2 + {(y_{1} - y_{2})}^2}

 • So sánh khoảng các giữa tâm 2 đường tròn, với tổng độ dài 2 bán kính rr
d > r1 + r2 => return 1 
d == r1 + r2 => return 0
d < r1 + r2 => return -1

Code

function Circle(x, y, r) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.r = r;

};
Circle.prototype.isOverlapped = function(c) {
 var d = Math.sqrt(Math.pow(this.x - c.x, 2) + Math.pow(this.y - c.y, 2));
 if (d == this.r + c.r) {
  return 0;
 }
 if (d < this.r + c.r) {
  return -1;
 }
 return 1;
}
Share
Mar 26th, 2019 6:08 a.m.

Em cảm ơn ạ

0
| Reply
Share
Answered Mar 26th, 2019 6:10 a.m.
0

Ý 1 bạn tham khảo thử nhé https://repl.it/@hungkieu/GrippingAllTabs

Share
Mar 26th, 2019 12:01 p.m.

em cảm ơn ạ 😁

0
| Reply
Share
Jul 20th, 2020 9:00 a.m.
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.