Asked Jun 12th, 2020 8:17 a.m. 223 0 2
  • 223 0 2
+1

Liên quan tới config Nginx và PHP-FPM

Share
  • 223 0 2

Mọi người cho mình hỏi khi config web server nginx và php-fpm Sau khi cài 2 thứ trên xong, mình cần chỉnh lại config của php-fpm trong file
/etc/php-fpm.d/www.conf

Tại file này có 2 thử mình cần phải sửa là

  • user: apache -> nginx
  • group: apache -> nginx
  • listen:

Ở phần listen mình đang hơi a ma tơ phần config này, vì có trang thì hướng dẫn sửa thành :
listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
Có trang khác lại hướng dẫn sửa thành
listen = /run/php-fpm/php-fpm.sock;

Mong mọi người giải đáp.
À, mình đang dùng Centos 8.
Cảm ơn cả nhà!

2 ANSWERS


Answered Jun 12th, 2020 8:24 a.m.
+3

Bạn chọn đường dẫn nào cũng được, vì /var/run thực tế chỉ symlink tới /run thôi mà.

Share
Avatar morikun @thanhnguyen
Jun 12th, 2020 8:30 a.m.

Ồ thế à, tại có ông hướng dẫn change từ /run sang /var/run nên làm mình hơi khó hiểu 😄
Thanks bạn

0
| Reply
Share
Answered Jun 12th, 2020 8:19 a.m.
+2

Tuỳ theo php-fpm.sock của bạn đang ở đâu thì bạn dẫn link đến đó là được

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.