Asked Dec 8th, 2018 9:36 a.m. 330 0 0
  • 330 0 0
0

CSDL - Quản lý sản phẩm

Share
  • 330 0 0

Mình đang thiết kế DB quản lý sản phẩm, đang sử dụng mysql và laravel. Mỗi sản phẩm có nhiều thuộc tính (Màu sắc, Kích thước...), hiện mình đang có hướng theo mô hình EAV, nhưng vẫn chưa nắm rõ được cách nó hoạt động, về query, eloquent relationship..., ai đã làm có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp mình, và về mô hình này mình tìm hiểu cũng có khuyết điểm, đặc biệt về performance, search..., mình đang nghĩ cách có thể lưu các thuộc tính sp bằng json, nhưng cũng mắc tới sau này filter theo thuộc tính sẽ ra sao..., mn có thể cho mình giải pháp để giải quyết vấn đề này a, xin cảm ơn.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.