Asked Nov 6th, 2018 4:01 PM 90 0 1
  • 90 0 1
+1

[Rails] Convert từ gif sang mp4?

Share
  • 90 0 1

Mọi người cho e hỏi có thư viện nào support việc convert từ gif sang video mp4 k ạ? Mục đích: e muốn upload 1 ảnh gif sau đó convert gif sang mp4 để lưu cho nhẹ. E cảm ơn ạ!

1 ANSWERS


Answered Nov 7th, 2018 3:38 AM
+3

Mình nghĩ bạn có thể dùng api của một bên thứ 3 là https://github.com/gifs/api. Trang này khá nổi tiếng trong việc convert từ mp4 sang gif và ngược lại

Share